Podmazivanje ležaja pogona

Šifra: 9000000000023

79,99 kn/kom

• skidanje pogona
• skidanje osovine pogona
• čišćenje navoja na okviru
• provjera osovine pogona, po potrebi podmazati osovinu ako je sa kuglicama
• stavljanje masti na navoj radi spriječavanja prolaska vode
• vraćanje osovine
• podešavanje I. mjenjača po potrebi